پروژه سایبان برقی کافه رستوران الیوت

اجرای پروژه سایبان برقی کافه رستوران الیوت – سایبان برقی خیابان ولیعصر روبروی جام جم

اجرا توسط تیم فنی شرکت سایبان برقی متین

 

نمای قبل از اجرای پروژه

اجرای سایبان برقی جهت کاور کردن فضای بیرونی رستوران

مجهز شدن رستوران الیوت به سایبانهای برقی شرکت سایبان برقی متین